Tác hại của phân bón hóa học tới môi trường đất
Cập nhật lúc: 9:42 10/9/2014

Hiện nay, môi trường đất đang ngày càng bị ô nhiễm nặng nề do hoạt động sản xuất nông nghiệp. Việc lạm dụng phân bón vô cơ của người trồng không những làm tăng lượng tồn dư hóa học trong nông sản, mà còn ảnh hưởng không nhỏ tới môi trường đất.

Để tăng năng suất cây trồng, người ta thường sử dụng các loại phân hoá học như: đạm (N), lân (P2O5), kali (K2O). Nhưng trong các loại phân vô cơ, đáng chú ý nhất là phân N, một loại phân mang lại hiệu quả quan trọng nhất cho năng suất cây trồng, tuy nhiên nó cũng rất dễ gây ô nhiễm cho môi trường đất do tồn dư của nó do sử dụng với liều lượng cao. Khi bón N, cây sử dụng tối đa 30% lượng phân bón vào đất. Còn lại, phần thì vị rửa trôi làm mất đi,phần còn lại trong đất sẽ gây ô nhiễm đất.

Khi bón N vào đất thường trong đất tồn tại 2 dạng: NH4 và NO3-, cây trồng hấp thu cả 2 dạng này, nếu cây hấp thu nhiều N, trong ccây sẽ tồn lưu cao NO3- trong lá, quả, hạt quá mức sẽ gây hại cho người tiêu dùng.

Lượng N tồn dư trong đất dạng NO3- dễ bị rửa trôi xuống sông, suối hoặc trực tiếp đi xuống nước ngầm gây ô nhiễm nước ngầm. Theo mức cho phép của WHO, nước ngầm chứa > 45 mg/l NO3-, khoong thể dùng làm nước uống.

Quá trình nitrat hoá làm tăng tính chua của môi trường đất do trong đất tồn tại HNO3.

 

Một số phân bón hoá học khác gây ô nhiễm môi trường đất như phân lân. Phân super lân thường có 5% axít tự do (H2SO4), làm cho môi trường đất chua. Trong các loại phân lân cũng còn chứa một lượng các kim loại nặng khác như As, Cd, Pb cũng là nguyên nhân làm tích luỹ các kim loại này trong đất.

Các phân hoá học khác hầu hết là các dạng muối (NH4SO4, KCL, K2SO4, KNO3…) của các axít, do đó khi bón vào đất làm cho đất chua.

Ở các nước phát triển, để hạn chế ảnh hưởng của nông nghiệp tới môi trường đất, việc sử dụng phân bón hóa học được hạn chế và khuyến cáo việc sử dụng các sản phẩm phân bón hữu cơ có nguồn gốc sinh học.

 

 Nguồn sưu tầm  Chia sẻ: Google  Share on Go Share on Zing

Sản Phẩm

Tin Nông Nghiệp